MOOZ: Leveren van een praktische oplossing

Dit doet MOOZ

MOOZ richt zich vooral op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook het hoger onderwijs is bekend terrein voor MOOZ. Wij ondersteunen beleidsmakers in het onderwijs op alle niveaus: landelijk, regionaal en individuele instellingen. Hiervoor gaan we met hen eerst het gesprek aan, om een effectief onderzoeksdesign te ontwerpen dat gericht is op de informatiebehoefte. Geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’, maar een gezamenlijk traject met resultaten die worden gedragen door het veld. Indien nodig, werken we samen met andere experts. 

Onze hoofdthema’s zijn:

  • Onderwijs, arbeidsmarkt en lerarentekorten;
  • Professionalisering, begeleiding en coaching leraren;
  • Professionalisering, begeleiding (startende) schoolleiders;
  • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit;
  • Lerarenopleidingen en alternatieve trajecten (PDG mbo, zij-instromers);
  • Kansenongelijkheid en diversiteit;
  • Leerlingprognoses en effecten hiervan voor scholen/besturen;
  • Governance, bestuur en organisatie in het onderwijs.