MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Loopbaanmonitor Onderwijs 2017 – 2022

In opdracht van het ministerie van OCW voeren CentERdata en MOOZ Onderzoek de Loopbaanmonitor Onderwijs uit. Doel is om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde leraren en van de begeleiding van starters op de werkplek (inductie). Daarnaast worden de beginnende zij-instromers in het mbo in beeld gebracht. 

In de loopbaanmonitor staan het beroepsrendement van de lerarenopleidingen, de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde leraren en hun mening over het werken in het onderwijs centraal. Zo is uit de loopbaanmonitor gebleken dat startende leraren een goede begeleiding belangrijk vinden: degenen met begeleiding zijn meer tevreden met de organisatie waarin zij werken dan degenen die niet begeleid worden. Daarbij is tevens het werkklimaat van groot belang, met name de mate waarin starters zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevende. Ook is gebleken dat er een sterke relatie is tussen werktevredenheid en de mate waarin starters vertrouwen hebben in hun eigen kunnen (self-efficacy).

Contact: Sil Vrielink (06-41820765)