Wat doet MOOZ

MOOZ Onderzoek is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. MOOZ werkt aan uiteenlopende opdrachten voor zowel landelijke als regionale opdrachtgevers, als ook voor schoolbesturen. Wij zijn vooral bedreven in surveyonderzoek en statistische analyses, maar ook goed thuis in interviews en groepsgesprekken.

We verrichten relevant en gedegen beleidsonderzoek en baseren onze aanbevelingen op de gevonden resultaten. Wij maken complexe informatie door middel van visualisatie toegankelijk voor een breed publiek.

Onze missie is bij te dragen aan de versterking van de publieke zaak in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder.

Lees verder

Wie is MOOZ

MOOZ Onderzoek bestaat uit Sil Vrielink, Froukje Wartenbergh en Joyce Bendig. Zij bundelen jarenlange ervaring in beleidsonderzoek op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij hebben veel ervaring met onderzoek op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en zijn methodologisch zeer goed onderlegd. Zij hebben in opdracht van OCW diverse monitoronderzoeken uitgevoerd en zijn inhoudelijk goed op de hoogte van de relevante dossiers. 

Sil Vrielink (1971) heeft zich daarbij toegelegd op (grootschalig) enquêteonderzoek en data-analyse. Daarnaast houdt hij zich al vele jaren bezig met het maken van leerlingenprognoses voor het po, vo en mbo. Verder is Sil gedetacheerd bij het ministerie van BZK, waar hij zich bezig houdt met kwantitatief onderzoek over het personeel in de publieke sector.

Froukje Wartenbergh (1976) studeerde sociologie (methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek) en heeft inmiddels bijna twintig jaar ervaring in het doen van beleidsonderzoek in alle onderwijssectoren, van po tot en met wo, inclusief de onderwijsarbeidsmarkt.

Joyce Bendig (1977) is na haar studie Arbeids- en Organisatiepsychologie betrokken geweest bij diverse groot- en kleinschalige surveys in de verschillende onderwijssectoren en diverse complexe beleidsonderzoeken waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn ingezet.