MOOZ zet met haar leerlingenprognoses de standaard voor APPO en Voion

Prognoses

MOOZ heeft samen met QDelft twee scenariomodellen ontwikkeld, waarmee leerlingprognoses kunnen worden gemaakt voor het primair en voortgezet onderwijs. Beide modellen kunnen gratis worden gebruikt via de websites van APPO en Voion. Hiermee worden niet alleen toekomstige ontwikkelingen in leerlingaantallen inzichtelijk, maar ook welke gevolgen deze gaan hebben voor de personele en materiële bekostiging. Meer weten? Neem contact op met Sil Vrielink (06-41820765).

Leerlingenprognoses PO & VO
MOOZ stelt tevens voor besturen en regio’s toegesneden leerlingprognoses op, voor de korte en langere termijn. Indien gewenst, wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen scholen/vestigingen en/of onderwijssoort. Deze prognoses worden vaak gebruikt als een check op de meerjarenbegrotingen van besturen. Maar de resultaten kunnen ook behulpzaam zijn bij beleidsbeslissingen. Zo leeft er in krimpregio’s vaak de vraag welk aanbod er in stand gehouden kan worden, leiden uitbreidingen en/of nieuwe vestigingen tot een verandering in leerlingstromen of leidt een geplande verhuizing naar een nieuw gebouw tot de vraag welke gevolgen dit heeft voor het ‘afzetgebied’. Ook geïnteresseerd in een rapportage? Mail of bel Sil Vrielink (06-41820765).

Prognoses mbo
MOOZ en QDelft hebben tevens voor het mbo leerlingprognoses ontwikkeld. 

Demografische krimp
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt de komende jaren af als gevolg van demografische krimp. Landelijk gaat daarbij om een daling van zo’n 7 à 8 procent in de periode 2021-2035. Regionaal zijn er echter grote verschillen, met uitschieters naar 20 tot 30 procent. Onderstaand rapport  maakt dit inzichtelijk, aan de hand van CBS gegevens over de leeftijdsopbouw van de basisgeneratie.

Download rapport