MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

WERKcongres 2017, BZK

Op donderdag 2 november 2017 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eerste WERKcongres: over werken in en aan overheidsorganisaties.

Op het Werkcongres van BZK werden de belangrijkste resultaten van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) gepresenteerd, verdiepende analyses daarop en andere toonaangevende studies. Ook werden er tal van workshops gegeven, waaraan Sil Vrielink samen met Siwert de Groot een bijdrage heeft geleverd (De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur: verleden, heden en toekomst). De artikelen die ten grondslag liggen aan de workshops zijn gebundeld in "Werken in en aan overheidsorganisaties".

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)