MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Vitaal naar pensioen

Op verzoek van het ministerie van OCW hebben MOOZ, CAOP en Centerdata een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie van de oudere leraar. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in effectieve instrumenten voor een duurzaam ouderenbeleid.

Door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd nemen ouderen een steeds belangrijkere plek in op de arbeidsmarkt, zo ook in het onderwijs. Dat lijkt een positieve ontwikkeling nu er personeelstekorten zijn in het onderwijs. Maar het verzuimpercentage van oudere leraren ligt aanzienlijk hoger dan bij jongere werknemers.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel verschil zit in hoe oudere leraren de eindfase van hun loopbaan beleven. Een deel van de ouderen blijft gemotiveerd, gezond en bekwaam tot aan hun pensioen, terwijl anderen moeilijker meekomen en besluiten het onderwijs voortijdig te verlaten. Dit betekent dat ‘de oudere leraar’ niet bestaat; de groep werknemers in het onderwijs blijkt heel divers.

Op basis van de conclusies van dit onderzoek zijn adviezen over de arbeidsmarktpositie van oudere leraren gegeven. Benadrukt is dat maatwerk en flexibiliteit belangrijk zijn in het beleid. Daarnaast adviseren de onderzoekers om zowel op landelijk als bestuurlijk niveau aandacht te besteden aan de kwaliteit van personeelsbeleid. De onderzoekers adviseren de oudere leraren om meer de regie over hun inzetbaarheid te nemen en na te denken over de eindfase van hun loopbaan.

Het eindrapport is eind januari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Contact: Sil Vrielink (06 41820765) en Joyce Bendig (06 24656253)