MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Onderwijsatlas po

Het Arbeidsmarktplatform PO (APPO) is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. MOOZ maakt samen met het CAOP periodiek de Onderwijsatlas po.

Er is veel cijfermatige informatie voorhanden over het (werken in het) primair onderwijs. In deze atlas wordt het beschikbare materiaal verzameld en toegankelijk gemaakt door het visueel te presenteren in grafieken en kaartjes. Thema's zijn ontwikkelingen personeelsbestand en lerarentekorten, opleidingen en professionalisering, verzuim en sociale zekerheid en werktevredenheid. 

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)