MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Projecten

Scenariomodel leerlingprognoses po en vo

In opdracht van het CAOP hebben MOOZ en QDelft twee scenariomodellen ontwikkeld voor het makenvan leerlingprognoses in het po en vo.

Lees verder