MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Scenariomodel leerlingprognoses po en vo

In opdracht van het CAOP hebben MOOZ en QDelft twee scenariomodellen ontwikkeld voor het makenvan leerlingprognoses in het po en vo.

Deze prognoses kunnen gratis gebruikt worden via de websites van de arbeidsmarktplatforms in het po (APPO) en vo (Voion). Door middel van een tool kunnen de prognoses verfijnd worden naar regio, bestuur en zelfs per school. Deze online tools maken niet alleen toekomstige ontwikkelingen in leerlingaantallen inzichtelijk, maar laten ook zien welke gevolgen deze gaan hebben voor de personele en materiële bekostiging.

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)