MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Talis 2018

Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een onderzoeksprogramma van de OESO, waarin een online survey onder leraren en hun schoolleiders de kern vormt. Hun mening over hun werk, werkomgeving en de wijze waarop zij zich blijven ontwikkelen staan daarbij centraal.

In Talis 2018 wordt specifiek aandacht besteed aan werkdruk en aan diversiteit onder leerlingen en er doen bijna 50 landen over de hele wereld mee aan deze ronde. MOOZ was samen met Ecorys en Erasmus Universiteit verantwoordelijk voor de uitvoering in Nederland. De twee nationale rapporten zijn medio 2020 verschenen. Zie: www.talis2018.nl. De resultaten van Talis 2013 hebben geleid tot meer beleidsmatige aandacht voor onder andere begeleiding van startende leraren, professionalisering van schoolleiders en de school als lerende organisatie.

Contact: Sil Vrielink (06-41820765)