MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Monitor en evaluatie maatregelen versterking leraren beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van leraren in het beroepsonderwijs te versterken. Ecorys en MOOZ hebben de monitor en evaluatie hiervan uitgevoerd. 

Van de drie maatregelen (invoering van twee afstudeerrichtingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen, kwaliteitsversterking van de zij-instroom in het mbo en de educatieve minor hbo voor tekortvakken) is de kwaliteitsversterking van de zij-instroomtrajecten (PDG) het meest voortvarend ter hand genomen. De meeste lerarenopleidingen waren in staat om op de afgesproken startdatum (1 september 2014) een aangepast traject aan te bieden dat voldeed aan de gemaakte afspraken tussen het mbo-veld en de lerarenopleidingen. De invoering van twee afstudeerrichtingen in de tweedegraads lerarenopleidingen was een stuk complexer. Ten tijde van de evaluatie was deze nog maar net geïmplementeerd, waardoor de effectiviteit niet goed te onderzoeken was. De eerste resultaten wijzen er echter op dat er nog een kwaliteitsslag te behalen valt. De educatieve minor voor tekortvakken is, zo blijkt uit de evaluatie, weinig effectief geweest, aangezien deze door weinig studenten wordt gekozen.

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)