MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Projecten

Monitor en evaluatie maatregelen versterking leraren beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van leraren in het beroepsonderwijs te versterken. Ecorys en MOOZ hebben de monitor en evaluatie hiervan uitgevoerd. 

Lees verder