MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Interne mobiliteit in het hbo

MOOZ heeft in opdracht van Zestor onderzoek gedaan naar de mobiliteit en wendbaarheid van medewerkers in het hbo. Hierbij stonden de wensen van werknemers en de belemmeringen die ze ervaren centraal.

Medewerkers in het hbo zijn redelijk mobiel als het gaat om veranderingen in hun takenpakket, maar een stuk minder als het gaat om verandering van functie. Naast het feit dat de één sterker geneigd is om hierin zelf de regie te voeren dan de ander, blijken de direct leidinggevende en de organisatie een grote rol te spelen in de mobiliteit van hbo-medewerkers. Het eindrapport bevat handreikingen voor alle drie de groepen om de mobiliteit te versterken.

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)