MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

In-, door- en uitstroom schoolleiders in het po

In dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, zijn door MOOZ en Ecorys de drijfveren van schoolleiders in het primair onderwijs in kaart gebracht. Wat waren hun motieven om schoolleider te worden en in hoeverre willen zij dat ook blijven? Het primaire doel is hierbij om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor het behoud van schoolleiders en zij-instromers. Of, anders gezegd, wat zijn motieven om schoolleider te worden, schoolleider te blijven of juist te vertrekken?

Om deze vragen te beantwoorden baseren we ons op gegevens uit een enquête onder 755 schoolleiders, interviews met koepelorganisaties en sociale partners en circa 30 interviews met (voormalig) directeuren.

We hebben schoolleiders onder meer ingedeeld op basis van hun inzetbaarheid (gebaseerd op de anticipatie op de loopbaan, de werkflexibiliteit, de vakinhoudelijke gedrevenheid en de externe employability, gebaseerd op onderzoek van ICTU). Om schoolleiders te stimuleren voor en behouden in het vak, is het aan te raden om per schoolleiderstype de beste aanvliegroute te bepalen. Besturen zouden bijvoorbeeld een assessment van hun schoolleiders kunnen doen om het type schoolleiders te bepalen om vervolgens gericht het gesprek aan te kunnen gaan.

Meer informatie is te lezen in het eindrapport.

Contact: Sil Vrielink (06 41820765)