MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Evaluatie SOOL

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar (SOOL) bestaat sinds 2019 en heeft tot doel het lerarentekort in het primair onderwijs te verlichten door onderwijsassistenten (en later ook leraarondersteuners) te scholen tot bevoegde leraren. In oktober 2022 liep de huidige regeling af. In opdracht van het ministerie van OCW heeft MOOZ de evaluatie van de subsidieregeling SOOL uitgevoerd.

Er is gekozen voor een compacte onderzoeksopzet om het veld in een hectische tijd in het onderwijs (eind van het schooljaar) zo efficiënt mogelijk te benaderen. De opzet had drie elementen: (1) analyse van subsidiedata, (2) korte online vragenlijsten en (3) reflectiepanels. Uit het onderzoek blijkt dat de subsidieregeling nog onvoldoende bekend is bij de beoogde doelgroepen. Degenen die gebruik maken van de regeling zijn in meerderheid positief over de regeling: de administratieve lasten zijn laag, de subsidievoorwaarden zijn helder en de tegemoetkoming in de kosten is voldoende. De subsidieregeling is het belangrijke laatste duwtje in de rug om de opleiding te gaan volgen. Uit het onderzoek spreekt een duidelijke wens dat de subsidieregeling blijft bestaan. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor verbeteringen.

Contact: Joyce Bendig (06 24656253) en Froukje Wartenbergh (06 40810579)