MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Effectieve professionalisering leraren po

MOOZ heeft onderzoek gedaan naar de deelname aan en effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten onder leraren primair onderwijs. 

Professionalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij schoolleiders een cruciale rol spelen. Maar minstens zo relevant is dat leraren zelf het initiatief nemen tot en zeggenschap hebben over hun eigen professionalisering. Verder is het van belang dat zij zelf de regie voeren, is uit het onderzoek gebleken. Naar aanleiding van de uitkomsten hebben CAOP en MOOZ een ontwerpsessie gehouden met leraren en directeuren, waarin de vraag centraal stond op welke wijze er op de eigen school vorm gegeven kan worden aan effectieve professionalisering.

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)