MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

De waarde(ring) van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs

De omvang van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs neemt de afgelopen jaren toe. In opdracht van OCW hebben we onderzoek gedaan naar deze groep professionals. Het onderzoek richtte zich specifiek op de groep OOP met een directe impact op het primaire onderwijs- en leerproces van leerlingen.

Wie zijn deze professionals, welke taken hebben ze, welke achtergrond hebben ze en hoe zijn ze opgeleid? Daarnaast is in beeld gebracht welke huidige wet- en regelgeving van toepassing is op OOP, hoe deze wet- en regelgeving nu door de scholen wordt toegepast en of er volgens de scholen en professionals regelgeving ontbreekt. Ook is gekeken hoe de beleefde impact van OOP op de kwaliteit van onderwijs is. In het onderzoeksrapport worden daarnaast concrete aanbevelingen gedaan om deze impact te verbeteren.

 

Contact: Froukje Wartenbergh (06 40810579) en Joyce Bendig (06 24656253)