MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Begeleiding startende schoolleiders VO

In het geactualiseerde sectorakkoord VO wordt expliciet aandacht gevraagd voor de inwerkfase van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De begeleiding van startende schoolleiders staat de laatste jaren mede daardoor hoog op de agenda. In opdracht van het ministerie van OCW, hebben MOOZ en Ecorys onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken rondom deze begeleiding.

Het onderzoek is uitgevoerd middels een combinatie van onderzoeksmethoden (interviews, literatuurstudie, secundaire data-analyse en enquêteonderzoek).

De resultaten geven inzicht in de behoeftes van startende schoolleiders in het vo aan begeleiding en brengen de effectiviteit van inwerkprogramma’s en de ondersteuningsstructuur in beeld. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen schoolbesturen zorgen voor een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma voor startende schoolleiders, als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.

Het volledige rapport inclusief aanbevelingen is hier te downloaden.

Contact: Joyce Bendig (06 24656253) of Sil Vrielink (06 41820765)