MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Aansluiting tussen vraag van vo-scholen en het aanbod aan masteropleidingen

In het kader van de masterambitie in het Sectorakkoord vo hebben Ecorys en MOOZ onderzoek gedaan onder afnemers en aanbieders van masteropleidingen voor leraren vo. 

Schoolleiders en bestuurders in het vo zien de meerwaarde van leraren die een masteropleiding hebben: zij vinden deze analytischer en beter in staat om leerlingen met leerproblemen te ondersteunen. Leraren met een masteropleiding zien deze waardering echter niet altijd terug in het aangeboden krijgen van een helder loopbaanperspectief, ook ontbreekt het nog vaak aan ondersteuning in tijd om een masteropleiding te volgen. Daarbij vinden zowel leraren als schoolleiders dat er te weinig flexibele masteropleidingen worden aangeboden; leraren vinden de lerarenopleidingen ook weinig transparant over de vorm van deze opleidingen. Er lijkt geen sprake te zijn van inhoudelijke lacunes, maar er zijn wel grote verschillen in het regionale aanbod. Dit is van belang omdat de afstand naar de opleiding een grote rol speelt in de keuze van leraren voor een masteropleiding.

Contact: Sil Vrielink (06-41820762)